Konya Teknik Üniversitesi en az lise mezunu işçi alımı başladı! Müracaatlar ne vakit bitecek?

Konya Teknik Üniversitesi, Mühendis, Tekniker, Ofis İşçisi, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi ve Dayanak işçisi kadrolarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan üniversite, KPSS puan sıralamasını temel alacak. Yayınlanan ilan ile müracaat kurallarından, tarihine ve gerekli evraklara kadar merak edilen tüm ayrıntıları detayları ile paylaştı. 

Son Müracaat Ne Vakit Bitecek?

Konya Teknik Üniversitesi işçi alımı müracaatları 14 Haziran 2022 tarihinde başladı. Adaylar 24 Haziran 2022 tarihine kadar Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu/KONYA adresinde yer alan Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İşçi Daire Başkanlığı’na üniversitenin resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr ‘den temin edilecek müracaat formu ve istenilen öbür dokümanlarla birlikte şahsen yahut posta yolu ile müracaatta bulunmaları gerekiyor. 

Gerekli Evraklar Neler?

1- Fotoğraflı müracaat formu. (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma yahut mezuniyet dokümanı fotokopisi.

4- 2020 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Dokümanı.

5- Nitelikler kısmında istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev evrakları yahut sertifikalar.

6- Barkodlu SGK Hizmet Dökümü. (E-Devletten barkodlu alınacaktır.)

7- Erkek adaylar için terhis yahut askerlikten muaf olduğunu gösterir evrak.

8- S-8 takımı için Özel Güvenlik Vazifelisi kimlik kartı fotokopisi.

Başvuru Kaideleri Neler?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerlikle bağı bulunmaması (Askerliğini yapmış olunması gerekmektedir).

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde kontratlı işçi olarak istihdam edilenlerden, hizmet kontratı temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmemiş olması yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukavelesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

9- Belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların 2020 KPSS(B) kümesi puan tiplerinden lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan çeşidine sahip olması gerekmektedir. Ayrıyeten tecrübe kuralı istenilenlerin çalışma mühletleri ve dokümanların asılları değerlendirilecektir.

11- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

12- Yalnızca bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için müracaat yapılması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Özel koşulların ilan tarihinin birinci günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ