Basın meslek örgütlerinden toplumsal medya maddesine reaksiyon: “Aslında ikinci bir RTÜK oluşturuluyor”

Basın meslek örgütleri, TBMM Genel Şurası gündeminde bulunan ‘sosyal medya yasa teklifi’yle ilgili bugün TGC binasında basın toplantısı düzenledi.

“Basın meslek örgütleri sansür maddesine hayır diyor” sloganıyla düzenlen toplantıda TGC Lideri Turgay Olcayto, TGS Genel Lideri Gökhan Durmuş, Basın Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Eşmen, Türkiye Muharrirler Sendikası (TYS) Genel Lideri Adnan Özyalçıner, Devrimci Personel Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş, PEN Müellifler Derneği İkinci Lideri Halil İbrahim Özcan, Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR) Lideri Kenan Kocatürk konuşmacı olarak yer aldı.

TURGAY OLCAYTO: İNSANLARIN KARŞIT NİYETLERİNDEN KORKUYORLAR

TGC Genel Lideri Olcayto, basın özgürlüğüne dikkat çekti. Olcayto, şöyle konuştu:

  • İktidarın çok sesli bir toplum yaratmak istemediği açık. Tam bilakis tek sesli, tek kanıyı içeren bir topluma dönüştürmek konusunda çalışmaları var. Toplumsal Medya Yasa Tasarısı da bunlardan bir tanesi. Türkiye’de sansür-oto sansür yetmezmiş üzere tehditler, iktidarın baskıları yetmezmiş üzere bir de toplumsal medyadaki insanlara kapıları kapamak istiyorlar. Neden korkuyorlar korkmasalar bu türlü bir şey yapmazlar diye düşünüyorum. İnsanların karşıt fikirlerinden korkuyorlar İnsanların tasarladıkları fikirlerinin nelere yol açacağından korkuyorlar. Tahminen yeni niyetler çok daha hoş ufuklara yol açabilir, demokrasiye yol açabilir, demokrasinin yeşermesine yol açabilir.
  • Yıllardır bir demokrasi lafı gidiyor lakin demokrasi yolunda bir arpa uzunluğu bile yol alamadık. Daima darbelerle, iktidarın baskılarıyla, askerlerin baskılarıyla insanların fikirleri örselenmiş, edilgen kılınmış bir toplum. Bu yasa tasarıyla toplum daha da edilgen hale getirilmek isteniyor. Tasarı Meclis’te yasalaştığında cezaevlerine yeni müşteriler eklenecek. Türkiye’de okullar yerine, cezaevi inşaatları süratle sürüyor. Ne kadar çok insan doldurursak oraya o kadar iktidarda kalacağız zanneden bir idare var. Haklı bir gayretimiz var. Elimizden geldiğince çabamızı sürdüreceğiz. Gazeteciliğin, haberin hür dolaşmadığı, gazeteciliğin rahatça yapılamadığı bir ülkede demokrasiden kelam edilemez.

GÖKHAN DURMUŞ: BU TEKLİF, GAZETECİLERE SORULMADAN HAZIRLANDI

TGS Genel Lideri Gökhan Durmuş, Türkiye’de medya dalının 3 haftadır bu kanun teklifini konuştuğunu belirtti. Durmuş, şunları söyledi:

  • 3 haftadır bu kanun tasarısının çıkmaması için meslek örgütleri gayret ediyor. Neden çıkmasını istemiyoruz? Bu kanun teklifi, gazetecilere, basın meslek örgütlerine sorulmadan hazırlandı. Bürokratlar, hukukçular tarafından hazırlandı. Münasebetiyle bu kanun tasarısının içerisinde gazeteciler yok, gazetecilerin menfaatleri yok, gazetecilerin haber yapmasını kolaylaştıracak bir düzenleme yok. Tam karşıtı. Türkiye’nin tarihinin tahminen de en büyük sansür yasası. Neden Türkiye tarihinin en büyük sansür yasası diyoruz? Zira yalnızca gazetecilik faaliyetini değil, birebir vakitte toplumun haberleşme kanallarına dönüşen toplumsal medya ağlarını da denetim altına alan, onları da susturmaya çalışan bir kanun düzenlemesi. Bu kanun teklifi iki haftadır Meclis’in Dijital Mecralar ve Adalet Komisyonu’nda görüşüldü. Buralara meslek örgütleri olarak katıldık ve itirazlarımızı ilettik. Bütün küme başkanvekilleriyle görüştük, itirazlarımızı ilettik. Her bir görüşmenin gerisinden bir şeylerin düzeleceğine dair sinyaller aldık fakat yarın Meclis gündemine, birebir biçimde, hazırladıkları formuyla geri geliyor.

“DAHA KANUN ÇIKMADAN DİYARBAKIR’DA 16 MESLEKTAŞIMIZ TUTUKLANDI”

  • Ne olacak bu kanun çıkınca? Daha kanun çıkmadan Diyarbakır’da 16 tane meslektaşımız tutuklandı. 20 tanesi gözaltına alındı ve 16 tanesi tutuklanıp cezaevine konuldu. Kabahat olarak gösterdikleri, hata kanıtı olarak gösterdikleri şeyler, kameralar, fotoğraf makineleri ve haber içerikleri. 2 gün evvel bir internet haber sitesi, haber kaynağını açıklamadığı için bütün bilgisayarlarına el konuldu. Haber kaynağını açıklamaya zorlandı. Bu yasanın içerisinde ‘dezenformasyonla uğraş edeceğiz’ derken aslında haberi ortadan kaldırmaya çalışan bir düzenleme var. ‘Dezenformasyonla, palavra haberle gayret edeceğiz’ derken savcılara, yargıçlara neyin palavra neyin gerçek olduğunun kararını verme yetkisi var.

“ASLINDA İKİNCİ BİR RTÜK OLUŞTURULUYOR”

  • ‘İnternet medyasına basın kartı vereceğiz, resmi ilan vereceğiz’ derken onları Basın İlan Kurumu üzere özerkliğini kaybetmiş, büsbütün iktidarın bir ofisi üzere çalışan bir kuruma devretme, onların kartını iptal edip ilanını iptal etme hakkını verme üzere bir düzenleme var. Aslında ikinci bir RTÜK oluşturuluyor Basın İlan Kurumu düzenlemesiyle, yetkilerin buraya devredilmesiyle birlikte. Biz basın meslek örgütleri olarak şunu diyoruz. Evet, biz palavra haberi savunmuyoruz. Dezenformasyona karşı uğraş edilmeli ancak bunu belirleyecek olan, bu husustaki bir düzenlemeyi yapacak olan bürokratlar değil, siyasetçiler değil, basın meslek örgütleridir. O yüzden bu tasarıyı geri çekin, diyoruz. Yarın da Meclis önünde birebir şeyi tabir edeceğiz. Bu tasarının içerisinde gazeteciler yok. Bu tasarının içerisinde haber yok. Bu tasarının içerisinde yalnızca sansür var. O yüzden biz bu tasarıyı kabul etmiyoruz ve geri çekilmesini istiyoruz.

MUSTAFA EŞMEN: ÖZGÜR MEDYAYA YÖNELİK İKTİDAR SOPASI OLARAK KULLANILACAK BU YASA

Basın Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Eşmen de teklifin yasalaşmasına temelden ve şiddetle karşı olduklarını lisana getirdi. Eşmen’in açıklamaları şöyle:

  • Bütün meslek örgütleri tam bir dayanışma içinde bunu karşına çıktık. Bu teklif, meslek örgütlerinin görüşü alınmadan hazırlanıyor. İş olsun diye daha sonradan, komitelerden iki üç gün evvel davet ediliyoruz. Bütün basın meslek örgütleri raporlar sunuyor, tekliflerini sunuyorlar ancak hiçbirisi kabul edilmiyor. Bu teklif Genel Kurul’a inecek. Bu iktidarın başındaki sansür yasasını tıpkı formda geçirmek yatıyor. Seçim ortamına geçilirken bu gelişmenin olması daha bir mana taşıyor ve bu türel olmuyor. Tüzel bir metin değil bu. Baş karıştırıcı, muğlak tabirler var. Özgür ve bağımsız medyaya yönelik iktidar sopası olarak kullanılacak bu yasa. Yani aslında siyasallaşan bir yargının elinde, cübbe giyen parti militanlarının işte yargıda kilit noktaları aldığı bir ortamda bu yasa, bir iktidar sopası olarak, muhalif medyaya sopa olarak kullanılacak.

“MESLEKTAŞLARIMIZ GECE KONUTLARI BASILARAK GÖZALTINA ALINIYOR”

  • Hâlen esasen ispatlı, dokümanlı haberler yayınlayan meslektaşlarımız, gece meskenleri basılarak gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar, haklarında davaları açılıyor. Gazeteciler ömürlerini adliye koridorlarında geçiriyor. Şu anda bile bu türlü. Bu yasa çıktıktan sonra durum daha da vahim olacak. Palavra haber ve dezenformasyonla çaba elbette edilmelidir lakin bu halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gasp etmeden yapılmalı. Anayasal teminat altında olan basın özgürlüğü zedelenmeden yapılmalı. Bunun için de basın meslek örgütlerinin ve tüzel otoritelerin görüşü alınarak hazırlanmalı lakin hiçbirisi yapılmadan sadece iktidar partisi milletvekilleri ve ortağı parti milletvekili tarafından hazırlanmış, birebir biçimde geçirilecek.
  • Biz de Basın Kurulu olarak bu tabir ve basın özgürlüğünü her şartta savunmak, bunun yanında medyada asıl meslek prensiplerinin yerleşmesini sağlamak, yani bu türlü bir gayeyle kurulan bir kuruluşuz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de birebir halde bu basın meslek prensiplerinin yerleşmesi için uzun mühlet faaliyet gösteriyor. Palavra haberle gayret lakin bu türlü olur. Yani medyanın kendi dışarıdan değil, sopayla değil, kendi kendini denetlemesi ile olabiliyor. Biz de Basın Kurulu kimliğinin ötesinde yarım asır da bu mesleğin içindeyiz. Yaşayarak geldik bugünlere.

ADNAN ÖZYALÇINER: TOPLUMSAL MUHALEFET SUSTURULMAK İSTENİYOR

TYS Genel Lideri Adnan Özyalçıner, teklifin temel insan hak ve özgürlüklerine düpedüz el konulması manasına geldiğini söyledi. Yalçıner, şöyle konuştu:

  • İnsanlar ortasındaki serbestçe irtibat kurma ve konuşma özgürlüklerini de kanılarını söyleme ve tabir etme özgürlükleri yasaklıyor. Sansür ve oto sansür yoluyla haksızlıklar, yolsuzluklar, adaletsizlikler konuşulmasın diye toplumsal muhalefet susturulmak isteniyor. Doğal dezenformasyona, palavra habere hepimiz elbette karşıyız fakat hangi haber palavra? Kışkırtıcı ya da gerçek haber olacağına kim karar verecek haberin bu türlü olacağına? Yazdığınız ve söylediğiniz her doğrunun sonucunda hapishaneler sizi bekliyor olacak. Getirilmek istenen bu yasanın özeti bence bu. Daha çok baskı, daha çok mahpus.

ÖZGE YURTTAŞ: SÖZ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ALANI GİDEREK DARALTILDI

DİSK Basın İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş, konuşmasında şunları belirtti:

HALİL İBRAHİM ÖZCAN: DAHA FAZLA SANSÜR GELECEK

PEN Müellifler Derneği İkinci Lideri Halil İbrahim Özcan, “Yasa çıktıktan sonra nelerin olabileceğini ben tekrarlamayacağım fakat görülüyor ki bu, daha fazla baskı, daha fazla sansür, sansürün daha fütursuz hâle geleceğini göstermektedir bize. Aslında hassas vatandaşlar (!) CİMER’e daima şikâyet ediyor. Türkiye’de arkadaşlarımızın da içinde olduğu toplumsal medya paylaşımlarından ötürü tutuklanmalar, işten atılmalar, cezalandırmalar gündeme gelmektedir” diye konuştu.

KENAN KOCATÜRK: BASIN MENSUPLARININ YANINDAYIZ